Nodibinājums ''Limbažu fonds'' reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2009. gada 22. oktobrī