Nodibinājums „Limbažu fonds” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas bijušā Limbažu rajona teritorijā, aptverot Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas, novadus. Limbažu fonds ir Latvijas visu kopienu fondu apvienības – Kopienu fondu kustības – dalībnieks. Limbažu fonda misija ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, motivējot cilvēkus sakārtot savu dzīves vidi pašiem. Sekmējot mērķtiecīgas labdarības attīstību, nodibinājums ar dažādiem projektiem cenšas palīdzēt maznodrošinātām un sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Fonda mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi, kā arī veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību. Tā darbība ietver sociālo, izglītības, vides, kultūras, sporta un veselības aprūpes jomas.

Nodibinājuma “Limbažu fonds” dibinātāji

Spīdola Lielmane

Jānis Bakmanis

Taiga Plitniece

Karolis Trejs

Guna Preimane

Juris Salmiņš

Jānis Plitnieks

Ilze Apeine

Aija Viļčinska

Inta Kalniņa

Taisa Aruma

Gunta Lūse