Par mums

Nodibinājums ''Limbažu fonds'' ir labdarības organizācija un tās mērķis ir piesaistīt līdzekļus, atbalstīt nevalstiskās organizācijas, neformālās sabiedrības grupas, privātas iniciatīvas, lai cilvēku, dažādu sabiedrības grupu vai organizāciju savstarpējās sadarbības un mijiedarbības rezultātā rastos pievienotā vērtība, kas veicina kopīgu vērtību veidošanos, un kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes, vides, kultūras, izglītības un sporta jomā un veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanos.