Fonda darbība

Nodibinājums ''Limbažu fonds'' ir labdarības organizācija un tās mērķis ir piesaistīt līdzekļus, atbalstīt nevalstiskās organizācijas, neformālās sabiedrības grupas, privātas iniciatīvas, lai cilvēku, dažādu sabiedrības grupu vai organizāciju savstarpējās sadarbības un mijiedarbības rezultātā rastos pievienotā vērtība, kas veicina kopīgu vērtību veidošanos, un kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes, vides, kultūras, izglītības un sporta jomā un veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Nodibinājuma dibinātāji: Inta Kalniņa, Jānis Plitnieks, Taiga Plitniece, Aija Viļčinska, Guna Preimane, Juris Salmiņš, Taisa Aruma, Gunta Lūse, Ilze Apeine, Spīdola Lielmane, Jānis Bakmanis, Karolis Treijs.
Attēlā, no kreisās puses: Guna Preimane, Taiga Plitniece, Spīdola Lielmane, Karolis Treijs, Aija Viļčinska, Juris Salmiņš.


Fonda darbības virzieni:

  • labdarbība;
  • pilsoniskas sabiedrības attīstība;
  • vides aizsardzība.
2010. gada 23. februārī Limbažu fondam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Fonda valdē darbojas:

  • valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane,
  • valdes locekle Guna Preimane,
  • valdes loceklis Jānis Bakmanis.
Fonda kontaktinformācija pieejama ŠEIT.