Kontakti

Nodibinājums „Limbažu fonds”

Juridiskā adrese: „Lauciņi”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020
Faktiskā adrese: Burtnieku iela 5, Limbaži, Limbažu pilsēta, LV- 4001
Limbažu fonda valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane
E-pasts: limbazufonds@inbox.lv; spidola.lielmane@gmail.com
Tālr.: Spīdola Lielmane 29466955
www.limbazufonds.lv

Rekvizīti

Nodibinājums „Limbažu fonds”
Reģ.Nr.40008148275
Lauciņi, Limbažu pagasts, Limbažu novads
Konts: AS “SEB banka”
LV 94UNLA0050019626721