Limbažu fonda darbības stratēģija 2021.- 2024.

2020. gada 7. oktobra dibinātāju sapulcē, kā galvenā Limbažu fonda darbības vīzijas pamatvērtība, tika noteikta cilvēku savstarpējo attiecību veidošana, attīstīšana. Tādējādi Limbažu fonda darbība no 2021. gada līdz 2024. gadam ir veidota, balstīta un noris pamatojoties uz galveno pamatvērtību : labām cilvēciskām attiecībām ar dažādām mūsu sabiedrības iedzīvotāju grupām, institucionālajiem līmeņiem, nevalstiskajām organizācijām.

Limbažu fonda darbības stratēģija 2021.-2024. gadam