Turpinām atbalstīt mūsu novadu talantīgos bērnus un jauniešus

Turpinām atbalstīt mūsu novadu talantīgos bērnus un jauniešus

Kā arī iepriekš decembra mēneša pirmajā  piektdienā – šogad 7. decembrī, notika jau trešās Limbažu fonda organizētās Lūgšanu  brokastis. Par pasākuma mājvietu ar Limbažu fonda lēmumu ir izvēlēts kopienu centrs Puikules muiža. Un arī šogad Puikules muižas radošā komanda pārsteidza  ar telpu iekārtošanas un dekorēšanas ideju daudzveidību, ar izdomu galdu noformējumā, ar sirsnīgās gaisotnes radīšanu un nodrošināšanu visa pasākuma gaitā.

Šoreiz pasākums bija veltīts tikai vienas talantīgas meitenes – Marija Alises Jenčas atbalstam.

Tieši pirms gada Marija priecēja ar savu spēli Lūgšanu brokastu pasākumā, taču pēc nedēļas notika nelaime, nodega Jenču ģimenes māja. Izglābties paspēja visi cilvēki, taču māja nodega tik ātri, ka nebija iespējams izglābt praktiski neko no iedzīves – ar vienu izņēmumu – pirmais un vienīgais, ko ģimene steidzās glābt no uguns, bija mūzikas instrumenti – no mājas paspēja iznest Marijas kokli.   Marija nāk no gaišas, stipras un kuplas latviešu ģimenes. No ģimenes, kur katrs ir radis darīt savu darbu, cik labi vien iespējams, nesūdzēties un palīdzēt citiem. Marijas vecāki ņem dalību arī Alojas MMS atbalsta biedrībā un ar regulāriem ziedojumiem ir atbalstījuši Mūzikas skolas darbību. Marijas koklīte ir krietni novecojusi (tā saucamā fabrikas tipa kokle) un nespēj gana kvalitatīvi piepildīt Marijas muzikālās izpausmes.

Tādēļ, lai jaunā koklētāja varētu turpināt attīstīt savas prasmes un pieskandināt ar kokles skaņām plašākus apvāršņus, viņai ir  vajadzīgs jauns instruments,( kura cena ir `~1600-1800 EUR un to var pasūtīt tikai pie 2 kokļu izgatavotājiem Latvijā) Tam šobrīd ģimenei nekādi nepietiek līdzekļu, jo viss tiek novirzīts, lai attaptos pēc ugunsnelaimes.

Pasākumā piedalījās pati koklētāja Marija Alise un Jenču ģimene: mamma Kristīne un tētis Imants, kā arī atbalstu sniegt bija ieradies  populārais tenors Miervaldis Jenčs, kurš  ir viens no  muzikālās Jenču dzimtas pārstāvjiem.

Pasākuma gaitā muzicēja iepriekšējos pasākumos atbalstītie talantīgie bērni , kā arī Marija Alise, kura ir ne vien laba koklētāja , bet arī ļoti labi dzied.

Gan  talantīgos bērnus un viņu atbalstītājus, gan ziedotājus ar labu vārdu svētīja  Pareizticīgo draudzes mācītājs Priesteris Pāvels, Katoļu draudzes mācītājs Priesteris Tomašs un Limbažu ev.lut.draudzes mācītājs Prāvests  Romāns Kurpnieks.

Patiesa sirsnība un degsme un labestības vēlējumi izskanēja Artūra Strautiņa grupas Rusted Wheel priekšnesumos.

Kā liels pārsteigums visiem pasākuma viesiem zālē  tika ievesta  Ziedītes Jirgensones ceptā lielā torte ar eņģelīti, kurā svecītes nopūst tika aicināti muzicējošie jaunieši.

Paldies visiem pasākuma veidotājiem, ziedotājiem, dalībniekiem, viesiem. Paldies Borisa un Ināras Teterevu  fondam par finansiālo atbalstu

Līdz šim Marijas Alises koklei ir saziedoti EUR 1145, pietrūkst vēl ~EUR 500.

Neviens ziedojums nav mazs, ja tas tiek izdarīts  mērķtiecīgi! Ziedošana šim mērķim vēl turpinās!

Rekvizīti ziedojumam:

Nodibinājums Limbažu fonds Reģ. Nr.40008148275

AS SEB banka Konts Nr.LV94UNLA0050019626721