Talantīgo jauniešu atbalsta fonds

Limbažu fonds ar mērķi sniegt atbalstu Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada jauniešu talanta attīstībai dažādās jomās ir izveidojis “Talantīgo jauniešu atbalsta fondu”.
Saskaņā ar apstiprināto nolikumu tiks sniegts materiāls atbalsts jauniešu:

  • dalībai profesionālās pilnveides pasākumos, piemēram, sacensībās, konkursos u.c. pasākumos, kas ļauj Pretendentam stiprināt vai demonstrēt viņa talantus un spējas;
  • inventāra iegādei vai nomai, piemēram, mūzikas instrumenta, sporta inventāra u.c., kas nepieciešams talanta attīstīšanai.

Programmā pieejamais finansējums ir atkarīgs no saņemtajiem ziedojumiem.
Šobrīd pieejamais finansējums ir 707,61 eiro.

Plašāku informāciju par pieteikšanos līdzfinansējumam un iesniedzamajiem dokumentiem skatieties zemāk esošājā nolikumā.
doc1_Talantu__fonda__nolikums.doc
doc2_Talantu_pieteikuma_veidlapa.doc
doc3_Talantu_atskaite_saturiskā.doc
xls4_Talantu_atskaite_finanšu.xls


Limbažu fonds apstiprina Talantīgo jauniešu atbalsta fonda nolikumu un piešķir līdzfinansējumu mūzikas instrumentu iegādei (publicēts 18.01.2017.)

2016. gada nogalē Limbažu fonds uzsāka ziedojumu vākšanu talantīgu jauniešu atbalsta fonda izveidei. Iedzīvotāju un uzņēmēju, tajā skaitā pašu Limbažu fonda dibinātāju, atsaucība bija liela, kopumā izdevās savākt finansējumu 2607,61 EUR apmērā.
2017.gada janvārī Limbažu fonda dibinātāji tikās kārtējā sanāksmē, kurā izvērtēja jau ziedojumu vākšanas akcijas laikā saņemtos 3 pretendentu pieteikumus mūzikas instrumentu iegādes līdzfinansēšanai, kā arī apstiprināja nolikumu turpmāko pieteikumu izskatīšanai.
Izvērtējot pieejamo finansējumu un mūzikas instrumentu aptuvenās cenas, Limbažu fonda dibinātāji nolēma ar 400 eiro līdzfinansēt vijoles iegādi Krimuldas mūzikas un mākslas skolas audzēknei Elīzai Gudonei, kā arī ar 1500 eiro – klavieru iegādi Staiceles mūzikas skolas audzēknim Ruslanam Andrejevam. Jānorāda, ka viens no lielākajiem ziedojumiem – 750 eiro, tika veikts ar atzīmi, ka tas paredzēts tieši Ruslana klavieru iegādei.
Diemžēl ar fondam pieejamo finansējumu nebija iespējams atbalstīt Limbažu mūzikas skolas audzēknei nepieciešamā akordeona iegādi, kura cena ir ap 10 tūkstošiem eiro.
Fonda valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane ir sazinājusies ar abu atbalstīto jauniešu pedagogiem, un šobrīd tiek konkretizētas iegādājamo instrumentu cenas.
Atlikušais ap 700 eiro saziedotais finansējums pieejams citiem interesentiem saskaņā ar apstiprināto nolikumu.
Limbažu fonds vēlreiz pateicas visiem ziedotājiem un jo īpaši dāsnāko ziedojumu veicējiem – Ingai un Andrim Briezēm, Artim Sīmanim, Romanam Andrejevam un SIA “Alia & Co”, Sandrim Kalniņam no SIA “Marko K”, Intai Kalniņai, Taigai Plitniecei un daudziem, daudziem citiem!
Lai atbalstītu citu pretendentu pieteikumus, ziedojumu Talantīgo jauniešu atbalsta fondam iespējams veikt ar pārskaitījumu uz nodibinājuma “Limbažu fonds”, reģistrācijas numurs 40008148275, AS „SEB banka” kontu LV94UNLA0050019626721.