Projektu konkurss

Limbažu fonds izsludina 2018.gada projektu konkursu “Mans devums novada izaugsmei”

Konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, savas kultūras un apkārtējās vides cienošas sabiedrības veidošanos, atbalstot projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas aktivitātes vietējās kopienas ikdienas un sadzīves uzlabošanai. Ikviens no projektiem var tikt uzskatīts kā veltījums sava novada attīstībai.
Konkursā aicinātas piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, kuru dzīvesvietas ir deklarētas Alojas, Krimuldas, Limbažu vai Salacgrīvas novadā un kurās vismaz viens grupas dalībnieks ir pilngadīgs, kā arī šajā teritorijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.
Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 600 eiro, un viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 200 eiro. Par šo summu projekta īstenošanas vajadzībām iespējams iegādāties materiālus, darbarīkus, segt degvielas iegādes izdevumus.
Lai iegūtu līdzekļus projektu konkursam un labāko ideju atbalstam, fonds pērn rīkoja Labdarības Bumbu ralliju. Finansējums saņemts arī no ziedotājiem – privātpersonām un uzņēmējiem.Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 10. aprīlis plkst. 16.00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu spidola.lielmane@gmail.com.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
Projektu īstenošanas termiņš ir šī gada 31.jūlijs.

Konsultācijas un papildus informācija par projektu konkursu pieejama pa e-pastu spidola.lielmane@gmail.com vai tālruni 29466955.

LF_Projektu_konkursa_nolikums_2018_600EUR.doc
Pielikums_Nr.1_pieteikums_2018_600EUR.doc

Pielikums_Nr.2_grupas_saraksts_2018.doc

Pielikums_Nr.3_ligums_2018.doc

Pielikums_Nr.4_atskaite_2018.docLimbažu fonds izsludina 2017.gada projektu konkursu „Latvijas simtgadi gaidot”

Konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, savas kultūras un apkārtējās vides cienošas sabiedrības veidošanos, atbalstot projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas aktivitātes vietējās kopienas nozīmīgu vides objektu veidošanā. Ikviens no projektiem var tikt uzskatīts kā veltījums Latvijas simtgadei.
Konkursā aicinātas piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, kuru dzīvesvietas ir deklarētas Alojas, Krimuldas, Limbažu vai Salacgrīvas novadā un kurās vismaz viens grupas dalībnieks ir pilngadīgs, kā arī šajā teritorijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.
Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 845 eiro, un viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 200 eiro.
Par šo summu projekta īstenošanas vajadzībām iespējams iegādāties materiālus, darbarīkus, segt degvielas iegādes izdevumus.
Lai iegūtu līdzekļus projektu konkursam un labāko ideju atbalstam, fonds pērn rīkoja Labdarības Bumbu rallija un rokdarbu loterijas, kuras ar saviem darinājumiem, precēm, pakalpojumu dāvanu kartēm utml. atbalstīja rokdarbnieki, mājamatnieki, ražotāji, kafejnīcas, viesu mājas u.c. Finansējums saņemts arī no ziedotājiem – privātpersonām un uzņēmējiem.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 10.aprīlis plkst. 16:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu spidola.lielmane@gmail.com.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
Projektu īstenošanas termiņš ir šī gada 31.jūlijs.

Konsultācijas un papildus informācija par projektu konkursu pieejama pa e-pastu spidola.lielmane@gmail.comvai tālruni 29466955.

docLF_Projektu_konkursa_nolikums_2017.doc
docPielikums_Nr.1_pieteikums_2017.doc
docPielikums_Nr.2_grupas_saraksts_2017.doc
docPielikums_Nr.3_ligums_2017.doc
docPielikums_Nr.4_atskaite_2017.doc


Limbažu fonds 2016.gadā devis iespēju īstenot 7 kultūras jomas projektus

Aprīļa nogalē Limbažu fonda dibinātāji tikās, lai izvērtētu tā organizētajā projektu konkursā „Kultūra. Māksla. Vēsturiskais mantojums” saņemtos projektu pieteikumus.
2016.gada konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, savas kultūras un vēsturiskā mantojuma cienošas sabiedrības veidošanos, atbalstot projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas aktivitātes kultūras, mākslas un vēsturiskā mantojuma izpētes un saglabāšanas jomā. Ikviens no projektiem var tikt uzskatīts kā veltījums Latvijas simtgadei.
Konkursam pieejamais budžets bija 1200 eiro, taču saņemtajos 7 projektos pieprasītais finansējums – ap 2000 eiro.
Lai projektu vērtēšanā iesaistītu plašāku sabiedrības daļu, palīgā tika aicināti arī vairāki vietējie Limbažu novada uzņēmēji. Lietu atsaucību izrādīja un sanāksmē piedalījās J.Krasovskis (SIA “Limbažu tīne”), J.Uzkliņģis (SIA “Ratiko”), K.Mežapuķe (SIA “Virte Tehnoloģijas”), A.Krogzems (SIA “Krogzeme”) un D.Torims (SIA “Accent būve”).
Pārējos vērtētājus ar piedāvājumu finansēt biedrības “TDA Katvari” projektu, kurā paredzēts izstrādāt topošās grāmatas “Katvari – 100 gadi dejā” sadaļu, ļoti patīkami pārsteidza Krasovska kungs. Viņš norādīja, ka šis kolektīvs nes Limbažu un Latvijas vārdu pāri robežām, tādēļ būs pagodināts veikt šādu ziedojumu.
Jāpiemin, ka uzņēmējs jau iepriekšējos gados ir aktīvi atbalstījis Limbažu fondu gan akcijās, kurās tika vākti līdzekļi projektu konkursiem, gan 2015.gadā finansējot Limbažu 3.vidusskolas aktīvistu projektu, kurā skolā tika izveidots atraktīvs spēļu stūrītis.
Neskatoties uz SIA “Limbažu tīne” valdes priekšsēdētāja dāsnumu, finansējums visiem projektiem nepietika. Tomēr, tā kā visi klātesošie atzina, ka ikviens no projektiem ir atbilstošs konkursa nolikumam, un būtu žēl, ja labās idejas paliktu neīstenotas, Limbažu fonda dibinātāji nolēma katrs ziedot nelielu finansējumu, lai būtu iespējams pilnā apmērā vai vismaz daļēji atbalstīt visas idejas.
Tādejādi biedrība “Kultūra. Vide. Sabiedrība” vāks materiālus par interesantiem, radošiem, pozitīviem, uzņēmīgiem Krimuldas novada cilvēkiem, kurus var dēvēt par novada lepnumu vai dārgumu, ar iegūtiem materiāliem sabiedrību plānots iepazīstināt video formātā un izstādes veidā Krimuldas Tautas namā.
Ingrīdas Briedes domubiedru projektā Limbažu ev.lut. baznīcā tiks izgatavots un uzstādītsinfostends par draudzes ievērojamākajiem mācītājiem un citām personībām.
Puikulieši Ziedītes Jirgensones vadībā turpinās darbu pie jau iepriekš savākto materiālu par Puikules un tās tuvākās apkārtnes viensētām un cilvēkiem sistematizēšanu un turpmāku apzināšanu, kā arī tiks izgatavoti 100 mājas grāmatu vāki, kuros ievietot savāktos materiālus un fotogrāfijas.
Lādezera skolas pedagogu un skolēnu kolektīvs ar Annas Apīnes atbalstu izveidos pastāvīgu skolēnu vizuālās mākslas darbu izstāžu vietu skolā – tiks veikta skolas 2.stāva gaiteņa sienu krāsošana, sēžamspilvenu izgatavošana, informācijas stenda un podesta skolas un valsts karogam izgatavošana.
Katrīnas ev.lut. baznīcas Viļķenē cienītāji Daces Tauriņas vadībā veiks baznīcas sienas gaismas objektu un svečturu apzeltīšanu, baznīcas bukleta maketa izstrādi, kā arī 11.novembrī baznīcā organizēs Lāčplēša dienai veltītu pasākumu.
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Ozolmuižas pils, patrioti Jutas Circenes koordinēti izveidos un uzstādīs stendu par Ozolmuižas pils vēsturi.
Nodibinājums „Limbažu fonds” izsludina 2016.gada projektu konkursu „Kultūra. Māksla. Vēsturiskais mantojums”Nodibinājums „Limbažu fonds” no 1.marta izsludina 2016.gada projektu konkursu „Kultūra. Māksla. Vēsturiskais mantojums”.

Konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, savas kultūras un vēsturiskā mantojuma cienošas sabiedrības veidošanos, atbalstot projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas aktivitātes kultūras, mākslas un vēsturiskā mantojuma izpētes un saglabāšanas jomā. Ikviens no projektiem var tikt uzskatīts kā veltījums Latvijas simtgadei.
Konkursā aicinātas piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, kuru dzīvesvietas ir deklarētas Alojas, Krimuldas, Limbažu vai Salacgrīvas novadā un kurās vismaz viens grupas dalībnieks ir pilngadīgs.
Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir EUR 1200, un viena projekta īstenošanai iespējams saņemt līdz EUR 300.
Par šo summu projekta īstenošanas vajadzībām iespējams iegādāties materiālus, segt degvielas iegādes izdevumus un apmaksāt ārpakalpojumus.
Lai iegūtu līdzekļus projektu konkursam un labāko ideju atbalstam, fonds pērn rīkoja labdarības akciju, kuras ietvaros tika organizēta izstāde un loterija, interesentiem bija iespēja iegādāties četru novadu mājamatnieku, rokdarbnieku un mākslas skolu audzēkņu un pedagogu radītos darbus. Finansējums saņemts arī no ziedotājiem.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 31.marts plkst. 16:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu spidola.lielmane@gmail.com.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 29.aprīlim projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni. Projektu īstenošanas termiņš ir šī gada 1.oktobris.

Konsultācijas un papildus informācija par projektu konkursu pieejama pa e-pastu spidola.lielmane@gmail.comvai tālruni 29466955.

LF_Projektu_konkursa_nolikums.doc

Pielikums_Nr.1_pieteikums.doc

Pielikums_Nr.2_grupas_saraksts.doc

Pielikums_Nr.3_ligums.doc

Pielikums_Nr.4_atskaite.doc

 Noslēgusies pieteikumu iesniegšana „Limbažu fonda” rīkotajā 2015.gada projektu konkursā

Noslēgusies pieteikumu iesniegšana „Limbažu fonda” jauniešiem izsludinātajā projektu konkursā „Paši veidojam sevi un vidi sev apkārt” sporta laukumu iekārtošanai vai uzlabošanai Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novados. Konkursā iesniegti seši jauniešu grupu sagatavotie projektu pieteikumi.
Salacgrīvas novada Korģenē projekta atbalsta gadījumā iecerēts izveidot slidotavu un basketbola laukumu. Alojā Kluba ielā 6 plānots iekārtot rotaļu un atpūtas laukumu. Limbažu novada Pālē vēlas iegādāties hokeja slidas. Sporta inventāru slidotavai – hokeja laukumam iecerējusi iegūt arī jauniešu grupa Limbažos. Sporta spēļu inventāru brīvā laika pavadīšanai visām paaudzēm plāno iegādāties Limbažu pagasta „Lādes Vītolos”. Savukārt Limbažu 3.vidusskolā vēlas ierīkot atraktīvu stūrīti bērniem. Iesniegtos projektus izvērtēs konkursa komisija, kurā darbosies projektu konkursa ziedotāji. Rezultāti tiks paziņoti līdz 10.martam.

Jauniešu projektu konkursam „Paši veidojam sevi un vidi sev apkārt” iesniegtie projekti:

Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta iesniedzēji
1 Sporta spēļu inventārs- kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja visām paaudzēm Koordinators Jānis Bērziņš, 8 jauniešu grupa
2 Slidotavas un basketbola laukuma izveidošana Korģenē Koordinators Matīss Bisenieks, 7 jauniešu grupa
3 Sporta inventāra iegāde Limbažu hokeja laukumā/ slidotavā Koordinatore Elīna Vasiļjeva, 4 jauniešu grupa
4 Atraktīvais stūrītis skolā Koordinators Juris Zaķis, 6 jauniešu grupa
5 Rotaļu un sporta laukuma atjaunošana Kluba ielā 6 Alojā Koordinatore Liāna Lilenblate- Sipko, 5 jauniešu grupa
6 Hokeju slidu iegāde Pāles bērniem un jauniešiem. Koordinators Jānis Bārbalis, 7 jauniešu grupa

 


2015.gada projektu konkurss „Paši veidojam sevi un vidi sev apkārt”
docLF_Projektu_konkursa_nolikums.doc
docPielikums_Nr.1_pieteikums.doc
docPielikums_Nr.2_grupas_saraksts.doc
docPielikums_Nr.3_ligums.doc
docPielikums_Nr.4_atskaite.doc