Projekta Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem atbalsta pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” īstenošana.

Projekta Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem atbalsta pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” īstenošana.

Nodibinājums „Limbažu fonds” Valsts Nodarbinātības aģentūras administrētas programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros tika ieguvis tiesības organizēt apmācības ilgstošajiem bezdarbniekiem ar mērķi šo cilvēku grupu motivēt mainīt savu līdzšinējo dzīves kārtību ( prasīt, lūgt, saņemt) un, izmainot viņu līdzšinējo attieksmi, dzīvi, pašam risināt savu problēmu. Katrs cilvēks ir unikāls, katrā ir potenciāls un projekta apmācību mērķis ir katrā atrast, noteikt un atraisīt šo potenciālu. Motivācijas programmu realizē augstas kvalifikācijas pasniedzēji no Rīgas no SIA “HEIRO”. Minētā  projekta ietvaros 22.10. 2018. beidzās pirmās 12 cilvēku apmācību grupas mācības Limbažu novadā,  kurā pēc pašreizējiem rezultātiem jūtams, kā mainījies ilgstošo bezdarbnieku noskaņojums un sapratne par būtiskām lietām, savu varēšanu un iespējām. Taču par projekta sekmīgiem rezultātiem varēs runāt tikai pēc tam, kad vēl 3 mēnešus  mentora uzraudzībā  atrodošie bezdarbnieki uzsāks darba gaitas.

Projekts sastāv no 2 daļām

  • Motivācijas programmas mācības -20 dienas
  • Mentora darbs ar apmācītās grupas cilvēkiem katru atsevišķi – 3 mēnešus.

Motivācijas programmas mācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošinātas mācības 8 akadēmiskās stundas katru dienu, tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem, siltās pusdienas ( 2-3 ēdieni), stipendija EUR 150 par dalību mācībās.

 Uzskatot, ka jebkurā sabiedrībā ir cilvēku grupas , ar kurām strādājot,  ieguldot savu laiku, zināšanas, darbu vai finansējumu, tās  motivējot, varam iegūt lielāku rezultātu nekā sniedzot tikai ikmēnešu pienākošo atbalstu, LF  ar šo  projektu vēlas tālāk attīstīt mūsu pilsonisko sabiedrību.

23.oktobrī Alojas novada uzņēmējdarbības centrā SALA apmācības programmu uzsāka 12 Alojas novada  ilgstoša bezdarbnieku grupa.

LF izsaka lielu pateicību Limbažu un Alojas novada pašvaldībām par atbalstu sekmīgai pasākuma norisei.

S.Lielmane
projekta vadītāja.