Paveiktais

Kopš 2009.gada īstenotas un turpinās dažādas akcijas un projekti:

 • 2010.g. uzņēmēju konkurss sadarbībā ar Hipotēku banku „Veiksmes stāsts manā novadā” ar mērķi popularizēt veiksmīgus vietējos uzņēmējus.
 • Ar 2010.g. projekts „Paēdušai Latvijai” – 930 krīzes skartas ģimenes 4 novados par aptuveni LVL 3800 nodrošinātas ar kvalitatīvām pārtikas pakām.
 • Ar 2010.g. akcija „Skolas soma”. Laikā no 2010. – 2013.g. 603 ģimenēm par Ls 14 225 sniegts materiālais atbalsts Ls 15 – 25 vērtībā bērnu sagatavošanā skolai.
 • 2011.g. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts „Veļas mazgātavas Lēdurgā un veļas mazgātavas un frizētavas pakalpojumu vietas izveide Lādezerā”.
 • 2013.g. ELFLA līdzfinansētā projektā „Tūrisma velomaršrutu infrastruktūras attīstība Limbažu un Krimuldas novados ar pieslēgumu izveidi Pārgaujas novada velomaršrutiem” ar marķējumiem iezīmēts velomaršruts 120 km garumā Limbažu, Krimuldas un Pārgaujas novadā ar 4 atpūtas vietām, tikpat velo novietnēm un 7 informatīvajiem stendiem.
 • 2013.g. LF kļūst par Kopienu fondu kustības biedru.
 • 2013.g. uzsākts un 2014.g.turpinās Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta (EEZ) līdzfinansēts projekts „Limbažu fonda darbības pilnveidošana” īstenošana, nodrošinot LF plašāku darbību labdarības jomā, dibinātāju un brīvprātīgo apmācības, informācijas un publicitātes pasākumus utml.
 • 2013.g. akcija „Labas lietas manās mājās” – veikta ziedojumu vākšana 12 ģimeņu mitekļu remontam, ģimeņu apmācības remontdarbu veikšanā.
 • 2013.- 2014g. Ar ELFLA finansiālo atbalstu Lādezerā, 4 istabu dzīvoklī, veikts remonts un tajā izveidoti centri “Atbalsta mājas” un “Paaudžu osta”. “Atbalsta mājas” ir īslaicīgs patvērums ģimenēm, kuras nonākušas nelaimē ugunsposta, vardarbības vai citu apstākļu dēļ, savukārt “Paaudžu ostā” dažādos pasākumos tiekas paaudzes, lai viena no otras mācītos un gūtu vērtīgas zināšanas un prasmes dzīvei.
 • 2013. – 2014.g. Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansētais projekts „Svētku pakas un pasākumi Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas novada sirmgalvjiem” – 500 sirmgalvjiem pasniegtas svētku(18.novembra svētki, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo svētki) pakas, noorganizēts LR proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts.
 • 2014.g. LF izveidojis un atklājis mājas lapu, lai par fonda darbību informētu esošos un potenciālos ziedotājus, atbalstītājus, brīvprātīgos un citus iesaistītos un interesentus.
 • 2014.g. ģimeņu apmācību cikls „Iepazīsti sevi” Lādezera pamatskolā ar bērnu, vecāku un skolotāju piedalīšanos. Tas sniedza iespēju skolēniem un pedagogiem ar radošām aktivitātēm atklāt savu individualitāti, spējas, talantu un stiprās puses. „Mācījāmies iepazīt sevi, ieklausīties sevī, tikt galā ar savām sajūtām, pavērot sevi no malas un saprast, kā uztveram lietas un kā rīkojamies dažādās dzīves situācijās,” uzsvēra nodarbību vadītāja Sarmīte Baumane.
 • 2014.g. A/s „Latvijas valsts meži” līdzfinansētā projektā Lādezerā rekonstruēta neizmantota būve un tajā iekārtota “Limbažu fonda” labdarības noliktava, kas sirsnīgi nodēvēta par “Labdarības namiņu”. Tajā fonds glabā saziedotās lietas – mēbeles, drēbes un citas mantas, kas ir pieejamas cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība krīzes situācijās vai kuriem nav iespēju iegādāties sadzīvei nepieciešamo.
 • Lai piesaistītu līdzekļus jauniešu projektu konkursam sportisko aktivitāšu veicināšanai, 2014.g. tika organizēta labdarības akcija, kurā iesaistījās četru novadu sešas mākslas skolas. “Limbažu fonds” rīkoja labdarības izstādi un izsoli, kurām savus darbus ziedoja mākslas skolu audzēkņi un pedagogi, mājražotāji, rokdarbnieki un citi labvēļi. Talkā nāca arī sabiedrībā pazīstami ļaudis, tostarp, olimpieši – kamaniņu braucēja Elīza Tīruma un skeletonisti Martins un Tomass Dukuri, kā arī radio balsis Baiba Sipeniece un Jānis Romanovskis. Akcijā izdevās piesaistīt 1200 EUR.
 • 2014.g. Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansēts projekts „Mērķtiecīgas labdarības aktivitātes Limbažu, Alojas, Krimuldas un Salacgrīvas novados 2014. gadā”, nodrošinot LF tehniskā aprīkojuma uzlabošanu, administrēšanas kapacitātes paaugstināšanu.
 • 2014.g. Līgo svētkos ar fonda „Ziedot” un veikalu tīkla „Maxima” atbalstu sagatavotas un nogādātas pārtikas pakas 100 četru novadu ģimenēm ar bērniem.
 • Turpinot atbalstīt ģimenes, kurās bērni uzsāk skolas gaitas, 2014.gadā „Limbažu fonds” Limbažos, Teātra mājā, rīkoja skolas lietu apmaiņas tirdziņu, kurā ikviens varēja nodot un saņemt dažādas lietas, kas nepieciešamas skolēnam – drēbes, apavus, skolas somas, rakstāmgaldus un citas lietas gan mācībām, gan brīvajam laikam.

2015.gadā:

 • Gada sākumā “Limbažu fonds” izsludināja jauniešu projektu konkursu “Paši veidojam sevi un vidi sev apkārt. Atbalstu guva sešas projektu idejas. Limbažu 3.vidusskolas 10.klases kolektīvs jaunāko klašu skolēniem skolas gaitenī izveidoja spēļu laukumus ar pašu radītām aktivitātēm. Limbažu novada “Lādes Vītolos” iegādātas dažādu sporta veidu bumbas, šautriņu komplekts un izgatavots statīvs sporta inventāra novietošanai. Pālē un Limbažos sarūpētas slidas hokeju laukuma apmeklētājiem.  Alojā, Kluba ielā 6, atjaunots rotaļu laukums un iekārtoti laukumi basketbola un futbola spēlei. Neparedzētu sarežģījumu dēļ savu projektu vēl nav izdevies realizēt Salacgrīvas novada Korģenes jauniešiem, kuri turpina strādāt un cer, ka drīzumā tur taps slidotava un basketbola laukums.
 • “Limbažu fonds” kā partneris iesaistījās projektā “Brīvprātīgais darbs – Tavs veiksmes pakāpiens” un uzaicināja tajā piedalīties Limbažu 3.vidusskolu. Akcijas ietvaros skolēni un pedagogi paveica krietni daudzlabu darbu – apciemoja bērnu nama un pansionātu iemītniekus, sniedza koncertu politiski represētajiem, aprūpēja četrkājainos draugus Alojas dzīvnieku patversmē un vēl, un vēl… Labie darbi noslēdzās ar čaklajiem brīvprātīgajiem veltītu skanīgu dziedātāja Nikolaja Puzikova koncertu.
 • “Limbažu fonds” organizēja apmācību ciklu „Atbildība par sevi, savu vidi – paša rokās”. Kā paša spēkiem saglabāt veselību un možu garu jebkurā vecumā, stāstīja un praktiskus vingrinājumus rādīja fizioterapeite Ilze Rudzīte.
 • „Limbažu fonds” dibinātāju un brīvprātīgo apmācību ietvaros uz sarunu par to, kā dzīvot saskaņā ar sevi, dabu un Visuma likumiem, bija aicinājis aktrisi, astroloģi un dziednieci Akvelīnu Līvmani. „Bieži vien cilvēki no manis gaida brīnumu, bet patiesībā visu, ko stāstu, viņi paši jau zina, vien reizēm to vajag atgādināt, dot impulsu un gūt apstiprinājumu, ka rīkojas pareizi” atzina aktrise.
 • Iesaistoties vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm, pavasarī tika uzsākta un vasaras sākumā noslēdzās Lādezera ciema attīstības stratēģijas izstrāde 2015. – 2020.gadam, kuru pēc “Limbažu fonda” iniciatīvas izstrādāt uzņēmās Vidzemes augstskolas studenti un mācībspēki. Dokumentā izvērtēts ciema attīstības potenciāls, kā arī noteikti lielākie izaicinājumi. „No valsts vīriem izskanējis, ka Latvijā tikai pilsētām ir nākotne, bet šī stratēģija pierāda, ka attīstības iespējas ir arī tādos bijušajos kolhoza ciemos, kāds ir Lādezers,” uzsvēra fonda vadītāja Spīdola Lielmane.
 • “Limbažu fonds” uzsāka sadarbību ar “Ziedot.lv” labdarības programmā “Palīdzēsim trūcīgiem mazuļiem”, kurā trūcīgo ģimeņu bērni līdz 2 gadu vecumam tiek atbalstīti ar piena maisījumiem, autiņbiksītēm. Lai sniegtu jaunajiem vecākiem nepieciešamās zināšanas par mazuļu aprūpi un emocionālo atbalstu bērnu audzināšanā, projekta ietvaros Limbažos un Salacgrīvā ar lekciju „Kā izprast savu mazuli?” viesojās psihoterapeite un piecu bērnu māmiņa Diāna Zande. Speciāliste ir minētās labdarības programmas patronese.
 • Turpinot iedzīvotāju mazo projektu konkursu īstenošanu, Limbažu fonds šajā reizē ir nolēmis atbalstīt kultūras, mākslas un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomu. Līdzekļu piesaiste uzsākta jau vasarā, un labdarībai atkal atsaucās mākslas skolas, rokdarbnieki, amatnieki un citi sirdscilvēki. Viņu radītie mākslas darbi vienkopus bija redzami izstādē un labdarības loterijā, kurā kāds labdaris iegādājās pat 24 lozes. Projektu konkurss tiks izsludināts 2016.gada sākumā.
 • Lādezera pamatskolas skolēni kopā ar skolotājiem un vecākiem iestudēja uzvedumu “Kas radījis pasauli?”, vēstot par latvisko kultūras mantojumu – latviešu tautas anekdotēm, dziesmām, dejām un latvisko dzīves gaitu. Teātra trupa apceļojusi četru novadu pansionātus, priecējot un smīdinot to iemītniekus. Izrāde uzņēma apgriezienus, un dalībnieki joprojām tiek aicināti uzstāties. Uzvedums tapis Limbažu fonda sagatavotā un VAS “Latvijas valsts meži” finansiāli atbalstītā projektā.