Nodibinājuma “Limbažu fonds” dibinātāji

Spīdola Lielmane: “Ikviena cilvēka dzīves kvalitāti nosaka ne tikai valsts pārvaldes struktūru pieņemtie lēmumi, normas un noteikumi, bet svarīga ir paša cilvēka iniciatīva darbībai ārpus savas ģimenes un draugu loka, kas vērsta uz sabiedrības labumu un norāda uz cilvēka vērtību sistēmu. Aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē un plašu sociālo saišu veidošana vairo ne tikai katra cilvēka sociālo kapitālu, bet arī sekmē sabiedrības sociālo, politisko un arī ekonomisko attīstību. Ar ideju brīvprātīgi, pēc savas gribas ziedot laiku, lai veiktu sabiedriski lietderīgu darbu, ir uzsākta „Limbažu fonda” darbība un šāda ideja – palīdzēt, darīt, attīstīt – tiek likta pamatā fonda aktivitātēm. Visiem kopā to brīvprātīgi darot, saņemot palīdzību no atbalstītājiem, vēlamies ne vien veidot savu vidi, bet arī esam attīstījuši iespēju, ko par naudu nevar nopirkt-draugus, pieredzi un zināšanas.”

Jānis Bakmanis: ““Limbažu fondā” darbojas aktīvi un zinoši cilvēki, no kuru enerģijas un izdomas es iegūstu lielu emocionālo un garīgo lādiņu. Fonds atbalsta un palīdz dažāda vecuma un interešu cilvēkiem, dodot viņiem cerību, ka dzīvē var būt arī savādāk.”

Taiga Plitniece: ““Limbažu fondā es darbojos tādēļ, ka ticu – šajā pasaulē ir vajadzīgi cilvēki, kas gatavi dot savu brīvprātīgo darbu nevis, lai saņemtu pretī un gūtu sev labumu, bet gan tāpēc, ka Dievs aicina dot, jo viņš ir izdarījis visu, lai došana no manas puses būtu iespējama. Dievs aicina mīlēt cilvēkus. Lai mīlētu cilvēku blakus, jāiemīl sevi – savus talantus, profesiju, izskatu un likteni. Tikai tad, ja mīlam sevi, spējam palīdzēt cilvēkam blakus. Es priecājos, ka esmu fonda dibinātāja, darbojos tajā ar prieku un ikdienā vēlos sastapties ar saviem domubiedriem.”

Karolis Treijs: “Pasniegt palīdzības roku kādam ir liels gandarījums. Sēsim mūsu zemītē labdarību!”

Guna Preimane: ““Limbažu fonds” – tā ir brīnišķīga ideja, kas vairo labestību, prieku un mīlestību, palīdzot apkārtējiem. Mēs visi fonda pārstāvji esam katrs ar savu personību, gūstam patiesas emocijas un gandarījumu, palīdzot tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.”

Juris Salmiņš:  „Limbažu fonds ir sabiedrisks veidojums, kas dod iespēju risināt lietas un problēmas, kas skar mūsu līdzcilvēkus jebkurā vecumā neatkarīgi no piederības valsts un pašvaldības noteiktajām formām. Tā ir iespēja palīdzēt tiem, kam šodien klājas visgrūtāk, un atbalstīt jaunatni, bērnus viņu pašiniciatīvas pasākumos. Ceru, ka mana pieredze sniedz pienesumu fonda darbībā un tajā ietverto novadu attīstībā.”

Jānis Plitnieks: “Savu darbību “Limbažu fondā” varu raksturot Baumaņu Kārļa vārdiem: “Kas sevim dzīvo, tas dzīvo tik pusi dzīves, kas visiem dzīvo, tas dzīvo pilnīgi.”

Ilze Apeine: “Limbažu fonds dod iespēju ikvienam īstenot savus sapņus un vēlmes, ja cilvēkam ir degsme un pārliecība par savām idejām. No sirds ticu – lai pasaule mainītos, arī mums ir jāmainās. Ir tikai viens veids, kā attīstīties, un tas ir darot.”

Aija Viļčinska: “Manas dzīves moto – domāt labu, runāt labu, darīt labu. Reizēm, lai notiktu lielas lietas, vajag daudz mazu palīgu. Tāpēc esmu fondā.”

Inta Kalniņa: “„Limbažu fonds” ir kā kamols, kurā katrs var ietīt savu dzīparu. Dažam šis pavediens būs ideju krāsains, citam darbības stingrs un raupjš, vēl citam pietiks spēka ievīt kamolā vien mazu diega galiņu. Tomēr kamols vīsies kārtu kārtām, lai tiem, kam grūti vai pagurums, būtu silts, krāsains un stiprs pavediens, kam pieturēties.”

Taisa Aruma: “Visu mūžu esmu bijusi darba dzīves pašā viducī. Arī tagad nespēju iztikt bez sabiedriskiem darbiem. Man patīk “Limbažu fonda” dibinātāju attieksme, pašiniciatīva, darboties griba, pamatīgums jebkurā darbā un ideju bagātība. Gūstu pozitīvas emocijas un patiesu gandarījumu, strādājot kopā ar kolēģiem, lai paaugstinātu dzīves kvalitāti sev un līdzcilvēkiem, lai atbalstītu bērnus un jaunatni viņu izaugsmē.”

Gunta Lūse: “Ir patīkami palīdzēt cilvēkiem, tāpēc lepojos, ka Limbažu fonds atbalsta labos darbus un vietējo cilvēku iniciatīvas.”

“Limbažu fonda” Goda biedri: Aigars Bluķis, Lāsma Bome, Normunds Bomis, Andris Garklāvs, Dzintars Jaundžeikars, Kristīne Krišjāne, Voldemārs Logins, Vineta Miķelsone, Aigars Nords,  Rita Reliņa, Ģirts Rungainis, Juris Rūtenbergs,  Artis Sīmanis, Anita Šalme, Dagnija Vanaga