Limbažu fonds izsludina iedzīvotāju 5. projektu ideju konkursu

Pavērojiet,  pavērojiet – koks ir skaists ne ar to, ar ko viņš līdzīgs citiem, bet ar ko viņš  atšķiras. Es meklēju īpatnējus kokus: man liekas, ka viņiem ir sava pasaule, bagāta un sarežģīta kā tie zaru labirinti un mezgli. Radi savu pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu? Radi savu mazo! Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem vai no tērauda dzirkstelēm. Veido no dzejoļu rindām vai keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai.
I.Ziedonis

Limbažu fonds izsludina iedzīvotāju jau 5. projektu ideju konkursu projekta idejām šoreiz novadnieku  Ziedotāju aplim Atbalsts dzimtajam novadam , kurš notiks 24.04. plkst 17.00 Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā.

 Šoreiz projektu idejas vērtēt un atbalstīt  tiek aicināti cilvēki, kurus izauklējuši  Alojas, Krimuldas, Limbažu vai Salacgrīvas novadi un, kuri pašreiz dzīvo un strādā citā Latvijas vai pasaules daļā. Tā būs iespēja satikties bijušajiem novadniekiem ar pašreiz še dzīvojošiem, iespēja satikties oriģinālu ideju autoriem un cilvēkiem, kuri vēlas ieguldīt novada attīstībā savus līdzekļus, entuziasmu, laiku un zināšanas.

Līdz  15. aprīļa plkst 17.00 aicinām Alojas , Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas iedzīvotājus, iesniegt projektu ideju pieteikumus elektroniski  e- pastā: spidola.lielmane@gmail.com vai arī atsūtot pa pastu uz adresi: Limbažu fonds, Lauciņi, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV4020

Konkursa Ziedotāja aplis pieteikums 2019

Pielikums_Nr.4_atskaite_2019