Ar omu un mugursomu Talsos

Ar omu un mugursomu Talsos

Kā brīnišķīgs noslēgums 21.un 22.septembrī  aizritējis Latvijas valsts finansētās programmas “NVO fonds” projekta Limbažu fonda darbības stiprināšana pēdējais plānotais pasākums- pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsiem, lai tuvāk iepazītos ar Talsu novada fonda darbu, iegūtu jaunu un salīdzinātu ar savējo pieredzi fondu darbā. Talsu novada fonds  bija parūpējies ne vien par divām interesantām, jaunu ideju un pieredzes bagātām darba dienām, kuru laikā ne vien tika runāts un skaidrots par fondu darba aktualitātēm, skatītas daudzas interesantas lietas, kuras Talsu fonds paveicis savas darbības laikā, bet bija arī parūpējies par ļoti siltu un vasarīgi skaistu laiku.

Interesanta pieredze tika gūta ne vien Talsu fonda atbalstītajā Sabiles aprūpes biedrības Kalmes izveidotajā veco ļaužu centrā, kurš varētu būt labs piemērs – veiksmes stāsts arī sociālās uzņēmējdarbības sācējiem,  bet arī bērnu un ģimeņu centrā Brīnuumiņš. Jau labu laiku atpakaļ TNF projektu programmā tika uzsākta Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” izveide bez kura tagad nav iedomājama talsenieku dzīve. Ar katru gadu, pateicoties arī citiem projektiem, pašvaldības atbalstam, centrā bērni un ģimenes, kuriem tas nepieciešams, var saņemt nepieciešamo palīdzību, rakstības un runas apguvē,  nepieciešamo fizioterapiju, ārstniecisko vingrošanu, braila rakstības un lasīšanas apguvi .Ja tas ir ar ārsta norīkojumu, tad to apmaksā pašvaldība.

Talsu novada fonda darbā svarīga ir māka radošo cilvēku atrašanā, viņu iedrošināšanā un aktivizēšanā. Kā piemēri tam: jaunās mākslinieces Katrīnas Vīnertes  Skulptūru dārza Talsos izveides uzsākšana šī gada vasarā. Ar Talsu novada fonda atbalstu notika vairāku valstu skulptoru plenērs, kura laikā tika izveidotas, naktī Talsu pilsētas svētku laikā dedzinātas un pēc tam atvērtas izveidotās skulptūras. Talsu mākslas skolas skolēnu kopīgi veidotais darbs, Ukrainas un Norvēģu mākslinieku veidotās figūras tiks novietotas ar skaisto reljefu bagātajā Talsu skulptūru dārzā.

Kā radošie cilvēki spēj tālāk aktivizēt sabiedrību ir TNF atbalstītais projekts “Sabiles krāsaino soliņu drudzis” . Projekta vadītājas Ievas Lāces iedvesmoti   sabilieši, kuri arī ir apveltīti ar kalnainām ielām, uzaicināja garāmgājējus pie savām mājām ,veikaliņa, frizētavas utt. apsēsties un atpūsties uz viņu pašu veidotā soliņa. Iedzīvotāju radošums  un aizrautība izpaudās gan soliņā, kas izveidots no nevajadzīgām piena kannām, gan apsēšanās uz puķu groziem rotāta veca velosipēda, kurš nostiprināts un pie reizes izmantojams kā trenažieris, gan uz mākslinieces Skaidrītes Mežzaķes kokā veidotā soliņa, uz kura atpūšoties varēja iegūt atziņas par izglītības sistēmu Latvijā.

Uzmanības vērta ir arī Talsu fonda sadarbība ar Eiropas Brīvprātīgā darba veicējiem. Limbažu fonda delegācijas jauniešu grupai no Alojas novada Dienas jauniešu iniciatīvu centra, no Staiceles interesanta bija Brīvprātīgo jauniešu Alexandre Sanseverino / Francija/ Janja Kovač  /Slovēnija/ Nataiia Komenuk /Ukraina/darba pieredze gan Talsos, gan citās valstīs pasaulē.

Vērtīga bija iepazīšanās ar Talsu novada fonda atbalstītājiem , uzraudzības padomi. Tikšanās un sarunu gaitā  dzima jaunas idejas kopīgai sadarbībai turpmākajos projektos. Izrādās, ka Latvijas Universitātes pētnieki kopā ar Talsu novada fondu izstrādājuši pētījumu par to, ko vērtīgu sabiedrībai ir devis un dod Talsu novada fonds.

Divu darba dienu noslēgumā Limbažu fonda 16 cilvēku delegācijai bija iespēja piedalīties interaktīvajā ekskursijā ( ar mugursomām plecos) “Talsi ar omu un mugursomu”, kurā vēlreiz tika apstiprināta atziņa par talsenieku  radošumu , bagāto izdomu, par pilsētas un vides skaistumu.

Attēlu galeriju skatiet šeit.